Ổ cắm điện thoại báo cháy FNV-FJ

Telephone Jack
Brushed Stainless Steel Single Gang  Plate